Händelser
 • - Klubbmöte varje månads första söndag
 • - GamlaTorneå – kalender varje år
 • - Den årliga utställningen sker november – december
 • - Fototävling ”livet på gränsen” 2009
 • - Fototävling ”natt” för medlemmar 2010
 • - Fototävling ”Digimaraton” 2010

 •    Aktuelt:
 • - Studio fotograferings kurs 25.-26.2.2012
 • - Årsmöte 26.2.2012
 • - 30-års fototävlinf 1.5.2011
 • - Resa till Sandskär 9.-10.6.2012Händelser:
Om klubben:
Galleri:
Nedlemmars fotogalleri, tävlinggallerier
Gamla Torneå
Gamla Torneå kalendar sedan 1985